• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

ZAKŁADANIE FIRMY

Informacje o kursie

PROGRAM KURSU ZAKŁADANIE FIRMY
1. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce – załatwianie formalności (uzyskanie wpisu do działalności gospodarczej lub w krajowym rejestrze sądowniczym, ZUS, Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, uzyskanie zezwoleń, koncesji, Sanepid, Państwowa 2. Inspekcja Pracy, Wydział Ochrony Środowiska), jak działa „jedno okienko”;
3. Rodzaj wykonywane działalności (pomysł na firmę)– możliwości własne a potrzeby rynku;
4. Wybór formy organizacyjno – prawnej przedsiębiorstwa, a wpływ na obciążenia przedsiębiorstwa kosztami utrzymania i wysokością podatku;
5. Źródła finansowania przedsiębiorstwa;
6. Marketing a reklama (zasady marketingowe, prawa marketingowe, grupa docelowa klientów, koszty marketingu);
7. Współpraca z środowiskiem zewnętrznym (dostawcy, odbiorcy, urzędy administracji państwowej, sąsiedzi i partnerzy biznesowi), public relations.