• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Negocjacje handlowe

Cel kursu

Szkolenie skierowane jest do handlowców, szefów zespołów handlowych oraz wszystkich pracowników działów sprzedaży, którzy podczas pracy zawodowej uczestniczą w negocjowaniu warunków handlowych.

Informacje o kursie

PROGRAM NEGOCJACJE HANDLOWE:
1. Wprowadzenie do negocjacji.
- sytuacje negocjacyjne
- istota negocjacji
- postawa, wiedza i umiejętności skutecznego negocjatora
- style negocjacyjne
- implikacje stylu negocjowania na przebieg dalszej współpracy

2. Dylematy negocjatora.
- kształtowanie własnej postawy negocjacyjnej
- jakim być negocjatorem? – co robić?, czego nie robić?

3. Etapy procesu negocjacyjnego.
- przebieg efektywnych negocjacji
- cele i kluczowe działania na każdym z etapów negocjacji

5. Przygotowanie do negocjacji.
- zebranie potrzebnych informacji
- stawianie celu w negocjacjach
- uporządkowanie złożonej siatki celów

6. Odkrycie stanowisk i interesów drugiej strony.
- rozpoznanie potrzeb i motywacji partnera negocjacji
- rodzaje pytań
- pozyskiwanie informacji
- budowanie bazy do argumentacji

7. Operowanie zmiennymi negocjacyjnymi.
- wprowadzenie pojęcia stałych i zmiennych negocjacyjnych
- przedstawienie propozycji
- techniki wymiany ustępstw

8. Zamknięcie procesu.
- dochodzenie do „tak”
- potwierdzenie kontraktu i wdrożenie ustaleń
- analiza efektywności działań

9. Obrona przed brudnymi chwytami.
- techniki stosowane przez drugą stronę
- kontrdziałania negocjatora dla osiągnięcia korzystnego rezultatu

10. Komunikacja w negocjacjach.
- skuteczna komunikacja w procesie negocjacji
- asertywność negocjatora

11. Symulacje działań negocjacyjnych.
- negocjacje na forum według opracowanego scenariusza
- analiza przebiegu procesu negocjacji, zastosowanych strategii i technik, informacja zwrotna na temat efektywności i obszarów do rozwoju