• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Kosztorysowanie budowlane

Informacje o kursie

PROGRAM KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE:
1. Wprowadzenie
- Przeznaczenie kosztorysu cel i funkcja, rodzaje kosztorysów
- Stan prawny
- Podstawowe pojęcia i definicje
- Podstawy sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych

2. Podstawy techniczno-rzeczowe
- Dokumentacja projektowa
- Przedmiar robót – ogólne zasady przedmiarowania robót
- Specyfikacja Techniczna
- Założenia wyjściowe do kosztorysu i dane wyjściowe (przykład)

3. Podstawy normatywne
- Istota i specyfika dostępnej bazy normatywnej
- Budowa norm kosztorysowych
- Wykaz katalogów

4. Podstawy kosztowo-cenowe

Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania
- kosztorys inwestorski
- kosztorys ofertowy
- kosztorys zamienny
- kosztorys powykonawczy

Metody kalkulacji cen kosztorysowych
- Metoda uproszczona
- Metoda szczegółowa

5. Źródła informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i cenach czynników produkcji budowlanej
Dokumentacja kosztorysowa

6.Forma i zawartość dokumentacji kosztorysowej:
- strona tytułowa
- ogólna charakterystyka obiektu
- przedmiot robót
- kalkulacja kosztorysowania
- tabela elementów scalonych
- załączniki

Dokładność obliczeń i przedstawienie wyników odstawy rzeczowe kalkulacji