• Zadzwoń, napisz e-mail lub skontaktuj się przez formularz

Kadry i płace

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących podjąć zatrudnienie w dziale kadr i zdobyć wiedzę na temat zasad organizacji i prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.


Informacje o kursie

PROGRAM KADRY I PŁACE:
1. Sporządzanie listy płac
2. Wyliczanie umów zleceń
3. Wyliczanie umów o dzieło
4. Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
6. Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
7. Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy